Trang nhất » Thư viện bài giảng » Khối THCS

Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi giáo viên

Gửi lên: 11/04/2017 09:33 Đã xem 46 Đã tải về 0

Bài dự thi kiến thức liên môn số 7

Gửi lên: 11/04/2017 09:31 Đã xem 56 Đã tải về 6

bài dự thi kiến thức liên môn số 5

Gửi lên: 29/03/2017 04:54 Đã xem 56 Đã tải về 6

bài dự thi kiến thức liên môn số 4

Gửi lên: 29/03/2017 04:53 Đã xem 56 Đã tải về 3

bài dự thi kiến thức liên môn số 3

Gửi lên: 29/03/2017 04:53 Đã xem 55 Đã tải về 3

bài dự thi kiến thức liên môn số 2

Gửi lên: 29/03/2017 04:53 Đã xem 56 Đã tải về 2

bài dự thi kiến thức liên môn số 1

Gửi lên: 29/03/2017 04:52 Đã xem 56 Đã tải về 3
Giáo án môn Toán khối THCS

Giáo án môn Toán khối THCS

Gửi lên: 26/04/2012 04:36 Đã xem 3412 Đã tải về 2792
 
Thời gian chờ đợi là thời gian khốn khổ nhất.S. Doudney
Quản lý điều hành văn bản
Wiki

Hỗ trợ trực tuyến

Điều hành chung
Đơn vị chủ quản ©Phòng GD&ĐT Thị xã Cao Bằng Phiên bản thử nghiệm