Trang nhất » Danh sách các trường

Liên hệ với các trường (ví dụ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. MN 3-10                      Hiệu trưởng:   Đào Thị Hoa                 Điện thoại: 02603853550
                                              Website: http://24h.com.vn
2. MN 1-6                         Hiệu trưởng: Trần Thị Kim Dung       Điện thoại: 02603853004
                                              Website: http://baodatviet.vn
3. MN 19-5                       Hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Anh        Điện thoại: 02603854795
                                              Website: http://vnexpress.net
4. MN Sông Hiến            Hiệu trưởng: Phạm Thị Đồng            Điện thoại: 02603757123
                                              Website: http://nghenhinvietnam.vn

5. MN Sông Bằng
6. MN Duyệt Trung
7. MN Hòa Chung
8. MN Tân Giang
9. MN Hưng Đạo
10. MN Đề Thám
11. MN Vĩnh Quang
12. MN Bản Ngần

13. THCS Hợp Giang     Hiệu trưởng: Trần Thị Kim Thu          Điện thoại: 02603852169
                                              Website: http://violet.vn/thcs-hopgiang-caobang


14. THCS Ngọc Xuân     Hiệu trưởng: Phương Thị Xuyến         Điện thoại: 02603854357
                                              Website: http://violet.vn/thcs-ngocxuan-caobang       
15 THCS Thị Xuân

16. THCS Sông Hiến

17. THCS Hòa Chung

18. THCS Tân Giang

19. THCS Cao Bình

20. THCS Chu Trinh

21

22

23

24

25

26

27

28 
Tình yêu là sự tô điểm vĩ đại. Tình yêu làm cho thiên nhiên nở hoa, nó hát lên những bài hát kỳ diệu nhất và quay cuồng trong những vũ khúc huy hoàng.A. Lunasa
Quản lý điều hành văn bản
Wiki

Hỗ trợ trực tuyến

Điều hành chung
Đơn vị chủ quản ©Phòng GD&ĐT Thị xã Cao Bằng Phiên bản thử nghiệm