Trang nhất » Hình ảnh

Ảnh Hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức thành phố Cao Bằng của Công đoàn Phòng GD&ĐT Thành phố 8 photos | 796 view

1

2

3

4

5

6

7

8
 
Chỉ có thời gian, chứ không phải lý luận, là có thể chữa được những vết thương lòng do ái tình gây ra.P. Syrus
Đơn vị chủ quản ©Phòng GD&ĐT Thị xã Cao Bằng Phiên bản thử nghiệm