Trang nhất » Hình ảnh

Ảnh Hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức thành phố Cao Bằng của Công đoàn Phòng GD&ĐT Thành phố 8 photos | 647 view

1

2

3

4

5

6

7

8
 
Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu. Song chính nhờ sự thẳng thắn sẽ giết chết nó trước.E. Hemingway
Đơn vị chủ quản ©Phòng GD&ĐT Thị xã Cao Bằng Phiên bản thử nghiệm